Garantievoorwaarden

Bouly:
  • De garantietermijn op al onze hockeysticks bedraagt 3 maanden, in tegenstelling tot de gebruikelijke 2 maanden bij andere grote merken.
  • Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden uw klachten niet in behandeling genomen.
  • Op stick breuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout.
    - Alleen onze leverancier bepaalt dit.

De garantie vervalt indien:

  • De stick niet is onderhouden.
  • Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage (breuk tegen de slagrichting in word als verkeerd gebruik aangemerkt).

Op jeugd- en indoorsticks wordt in tegenstelling tot andere merken ook 3 maanden garantie gegeven!