Leveringsvoorwaarden

1 Bouly behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen. 
2 Alle artikelen die door Bouly worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. 
3 Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Bouly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 
4 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Bouly. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bouly kunnen worden uitgesloten. 
5 Bouly is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen. 
6 De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 5 werkdagen indien voorradig. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Bouly overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Bouly te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail, brief of fax aan Bouly te melden. 
7 Bouly behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan van Bouly of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 
8 Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt Bouly haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. 
9 Bouly zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet-nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. 
10 Bouly is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 
11 Bouly geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden bent over het desbetreffende artikel. U heeft hiervoor 8 dagen de tijd, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen: 
- niet gedragen of gebruikt 
- product in de originele verpakking 
12 Heeft u een klacht? Stuur dan een klachtenformulier mee met het artikel. 
13 Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Bouly zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met TPG Post. 
14 Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Bouly iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Bouly is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Bouly zouden voorkomen. 
15 Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door Bouly in behandeling worden genomen.
16 Bouly is niet aansprakelijk voor eventuele kleine verschillen in kleur, gewicht en afwerking welke door fabricagefouten ontstaan zijn. Bouly zal uiteraard dit in het voortraject trachten te voorkomen. 

© 2011 - 2019 Bouly | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie